Členská základna:

Členská základna ČMBS.

Naše veřejnost začala brát na vědomí kulečníkové stoly "s dírami" teprve před dvaceti roky, což je historicky nedávno. Přesto však to představuje už celou jednu generaci obyvatel této země, kteří se s tímto fenoménem potkávají jako s běžnou výbavou mnohých zábavních center, klubů a heren. Veliká část veřejnosti ovšem pool pořád ještě vnímá spolu s bowlingem nebo šipkami jako hospodskou zábavu. Jen někteří ho pochopili jako skutečný sport a jako takový ho také provozují. Ti se pak stávají členy poolových klubů a jejich prostř vstupují také do ČMBS.
Pool u nás žije poměrně bohatým životem. Jak ukázalo dva a půl roku provozu poolového žebříčku, samotné turnaje se zaslanými výsledky měly praktickou frekvenci jeden turnaj na den. Současný poolový kalendář na svazových stránkách ukazuje, že otevřené turnaje si dále udržují svou životaschopnost. Na tyto turnaje si může přijít zahrát každý, kdo má dost odvahy změřit své síly s ostatními. Nejsou vázány ani klubovou, ani svazovou příslušností. Jedinou podmínkou je dodržování oficiální litery pravidel poolu a chuť do hry.
Trochu jinak je tomu se oficiálními soutěžemi ČMBS. Podle několik let starého rozhodnutí Valné hromady ČMBS jsou oficiální soutěže ČMBS vyhrazeny pouze jeho členům, kteří řádně plní své povinnosti vůči svazu. Členové svazu jsou v něm zaregistrováni v drtivé většině prostřednictvím svého členství v konkrétním klubu (i když existuje možnost zaregistrování jako jednotlivec ČMBS). Mezi členské povinnosti neoddělitelně patří placení členských příspěvků, které kluby hradí za své členy hromadně (jednotlivci ale každý sám za sebe). K účasti na oficiální soutěži musí hráč splňovat nejenom členství v ČMBS, ale také musí mít uhrazený i členský příspěvek. Klub, který příspěvek nezaplatí, nemá právo vysílat své hráče do soutěží a ztrácí i právo veta na odchod svých hráčů do jiných, platících klubů.
Dohled nad dodržováním výše uvedených ustanovení je poměrně složitý. Členství lze ověřovat důslednou kontrolou členských průkazek při přihlašování do soutěží. Kontrola zaplacení členských příspěvků však narážela na nejasný mechanismus, jak tuto kontrolu realizovat. Od počátku sezóny 2007 / 2008 má svaz k dispozici velmi účinný a vlídný nástroj pro provádění uvedených kontrol, který jsem z vlastní iniciativy vytvořil a pod názvem "Ověření členství ČMBS" poskytl svazu do užívání. Sehráním dat ze svazové matriky a svazové účtárny vzniká periodicky aktualizovaný seznam členů svazu, obsahující plné jméno, klubovou příslušnost a indikaci zaplacených příspěvků. Tento seznam lze použít všude tam, kde je potřebné ověřit registraci hráče, jeho aktuální klubovou příslušnost a oprávněnost ke startu v soutěžích ČMBS.
Přes naprostou spolehlivost a plnou diskrétnost k citlivým osobním údajům je tento ověřovací nástroj používán jen v omezené míře a není přístupný členské základně. Výkonný výbor poolové sekce se nepřiklonil k myšlence poskytnout ověřování k volnému použití. Omezil jsem proto datový obsah podkladů výhradně na jméno a klub a silně jsem zredukoval i možnosti pro způsob výběru hráčů do účelových hráčských seznamů. V této podobě jsem se rozhodl nástroj pro tvorbu hráčských seznamů publikovat na tomto místě. V sešitu jsou obsaženy procedury jazyka VBA (makra), které je nutno povolit, aby sešit řádně pracoval. Pokud budu dostávat aktualizované verze matriky k dispozici, budu také zajišťovat aktuální stav datové základny pro sešit JmenaCMBS.xls .

Tvorba členských seznamů