Výsledkový archiv:
  Systém poolových soutěží Tabulky              

Systém poolových soutěží ČMBS.

V působnosti Českomoravského billiardového svazu (ČMBS) jsou poolové soutěže řízeny poolovým soutěžním řádem. Tento předpis detailním způsobem definuje centrálně řízené poolové soutěže a v rámcové podobě určuje tvar oblastních soutěží. Pro veškeré poolové soutěže, pořádané v rámci ČMBS, platí Standardizovaná světová pravidla (nyní ve verzi, platné od 1.1.2008), vydávaná zastřešující světovou asociací WPA a uznávaná všemi jeho členy, mezi nimi i evropskou federací EPBF, jejímž řádným členem je mj. také ČMBS.

Poolové soutěže vytvářejí poměrně košatou strukturu se třemi rozměry:

  • Organizační úrovně: Na celostátní úrovni se provozují vrcholné soutěže, jejichž vyvrcholením jsou turnaje o mistra republiky ve všech kategoriích a disciplinách. Pro pořádání nižších soutěží je ČMBS organizačně rozděleno na teritoriálním principu do sedmi oblastí (středočeská, severočeská, západočeská, jihočeská, východočeská, jihomoravská a "hodonínská"; severomoravská oblast v poolu pro malý zájem nevykazuje činnost). Celosezónní oblastní soutěže jsou současně kvalifikačními soutěžemi pro překrývací jednorázové soutěže (baráže), na nichž se střetávají méně úspěšní účastníci vrcholových soutěží s předními účastníky oblastních soutěží o účast v nejvyšších soutěžích pro následující sezónu. Z hlediska dlouhodobých soutěží jde o dvouúrovňový systém; jinak ovšem v poolových soutěžích fakticky existují celkem čtyři organizační stupně: oblast, baráž, liga, mistrovství republiky.
  • Hráčské kategorie: Pool je plně otevřené sportovní odvětví, které připouští přímé soutěžení hráčů bez ohledu na věk a pohlaví. Do vrcholových soutěží mužů se tak mohou kvalifikovat jak kadeti a junioři, tak senioři nebo ženy. Přesto jsou pro tyto kategorie zřízeny i samostatné soutěže pro možnost střetání souměřitelných soupeřů. Poolový soutěžní řád definuje následující hráčské kategorie:

• Kadeti (bez rozlišení pohlaví),
• Junioři (bez rozlišení pohlaví),
• Senioři (bez rozlišení pohlaví),
• Ženy (bez rozlišení věku),
• Muži (správněji otevřená kategorie bez rozlišení),
• Dvojice (bez rozlišení),
• Smíšené dvojice (alespoň jedna žena ve dvojici),
• Tříčlenná družstva (bez rozlišení).

  • Discipliny: V působnosti ČMBS jsou provozovány tři základní poolové discipliny: osmička (8-ball, Eight Ball), devítka (9-ball, Nine Ball) a čtrnáctka (14.1, Straight Pool). Pro další dvě discipliny, které se od r.2008 dostaly do světových pravidel (Black Ball, Ten Ball), se zatím u nás oficiální soutěže nepořádají.
    Individuální soutěže se pořádají odděleně ve všech třech jmenovaných disciplinách; utkání tříčlenných družstev je složeno ze tří zápasů, po jednom z každé discipliny. Dvojice se hrají v disciplině osmička.
Zavedenou tradicí poolu se již stal finálový den, na němž se hrají finálové zápasy všech mistrovských turnajů a kde se rozdělují oficiální ocenění všem medailistům ukončené sezóny. I když jde výhradně o organizační akt, je finálový den poolovou veřejností vnímán jako hlavní svátek poolu a završení celé soutěžní sezóny.
Stejně jako v jiných sportech, představují hráči oficiálních soutěží pouze špičku pomyslného ledovce z členské základny. Počet účastníků oficiálních soutěží se ustálil cca na 250 hráčích v každé sezóně s tím, že velká většina z nich se účastní více soutěží souběžně. Pro srovnání: celostátním žebříčkem, do nějž se započítávaly i nahlášené otevřené turnaje, za dobu dvou a půl roku prošlo víc než 1200 různých jmen. Počet aktivních hráčů poolu, kteří však na žádné turnaje nechodí, je jistě ještě mnohonásobně větší.