Metodické materiály:
  Mechanika koulí   APAT            

PAT (Playing Ability Test)

Vše začalo tím, když v roce 1995 přední německý poolový hráč a teoretik tohoto sportu, Ralph Eckert, napsal svou dnes již klasickou knihu o poolu Das Moderne Pool, jejíž anglické vydání vyšlo v roce 2005 pod názvem Modern Pool. Kniha se vyznačuje pro Němce typickou systematičností zpracování tématu včetně velikého množství ucelených metodických pokynů, jak zvládnout a nacvičit jednotlivé oblasti poolové hry.

Právě v roce vydání anglické verze knihy se zrodila iniciativa, která dostala název Playing Ability Test (PAT), tj. test herních schopností, který možná našel inspiraci v obdobné golfové iniciativě PAT (Player Ability Test - test hráčských schopností). V každém případě je poolový PAT zcela svébytným organizmem se svou vlastní náplní a strukturou. Pokud budu v dalším textu psát o PATu, budu mít vždy na mysli jeho poolovou podobu.

Na samém začátku PATu stál u jeho zrodu vedle Ralpha Eckerta také Dirk Schwiewager, jenž dostal na starost roli administrátora internetových stránek pat-billiard.com, které jsou dodnes hlavním místem, kde se soustřeďují informace o vývoji a aktuálním stavu systému. Ještě v průběhu roku 2005 se k nim přidal Jorgen Sandman, jeden z nejznámějších poolových pedagogů v Evropě. Iniciativa PAT získala podporu střešní poolové organizace WPA, která PATu udělila právo používat upravené logo WPA pro označování úspěšných absolventů testu PAT. V únoru 2006 završil čtveřici organizátorů PAT Andreas Huber, muž s funkcí head coach německého poolového svazu.

Myšlenky J.Sandmana se promítly do vzniku větve PAT-Trainers pro PAT-1, která doplnila původní trojici testů PAT-1, PAT-2 a PAT-3, kterou Eckert zpracoval ve stupních obtížnosti od závodních přes pokročilé po špičkové hráče poolu. Přibyl také stupeň PAT-Start pro začátečníky a děti. Již do základů systému byla zabudována větev PAT-Examiner pro zkušební komisaře PAT.

Jak tedy PAT v praxi funguje? Pro zájemce o absolvování testů vše začíná tím, že si opatří brožuru (dostupnou i v elektronické podobě) s popisem jednotlivých testů a s bodovými stupnicemi pro příslušný stupeň PAT. Poté, kdy získá pocit, že je na testy připraven, může se přihlásit k vykonání zkoušek u některého ze zkušebních komisařů, kteří své termíny i s místem konání vyvěšují na stránkách pat-billiard.com. Výsledek testů pak jejich absolvent může (ale nemusí) uvolnit ke zveřejnění v seznamu absolventů PAT. Tyto seznamy s uvedením bodového zisku a stupně PAT lze na výše zmíněných stránkách rovněž objevit. Vedle neznámých jmen v těchto seznamech najdeme i jména velmi prestižní. Přináším přehledy top-ten zveřejněných tabulek pro PAT-1 až 3 (prosinec 2009):

PAT-1 počet absolventů: 893
Rank Points FirstName LastName Country
1 1400 Leonid Michaylov Russland
2 1398 Dmitry Chuprov Weißrussland
3 1379 Miguel Rivero Schweiz
4 1362 Nicolas Ottermann Deutschland
5 1350 Adis Kadric Österreich
6 1349 Marcus Rohe Deutschland
7 1335 Jasmin Ouschan Österreich
8 1329 Balthasar Nebel Deutschland
9 1302 Frank Schröder Deutschland
10 1297 Sebastian Staab Deutschland

Čelo tabulky nejlepších výkonů v testu PAT-2 tvoří následující jména:

PAT-2 počet absolventů: 550
Rank Points FirstName LastName Country
1 1197 Sven Pauritsch Deutschland
2 1181 Christian Reimering Deutschland
3 1124 Alexander Dremsizis Deutschland
4 1122 Alexandr Zaletov Russland
5 1119 Dmitry Chuprov Weißrussland
6 1087 Daniel Skaathun Norwegen
7 1082 sompol saetang Thailand
8 1078 Vilmos Földes Ungarn
9 1070 Björn Lepke Deutschland
10 1069 Rafig Adigazalov Estland

Obtížnost testu PAT-3 dokumentuje jednak relativně malý počet jeho absolventů, jednak výrazně nižší bodové zisky v čele tabulky:

PAT-3 počet absolventů: 76
Rank Points FirstName LastName Country
1 845 Martin Poguntke Deutschland
2 839 Artem Koshovyy Ukraine
3 831 Christian Reimering Deutschland
4 815 Tristan Bialuschewski Deutschland
5 813 Thorsten Hohmann Deutschland
6 808 Nicolas Ottermann Deutschland
7 779 Tepwin Arunnath Thailand
8 776 Albin Ouschan Österreich
8 776 nitiwat kanjanasri Thailand
10 769 Cetin Aslan Österreich

Spodní hranicí splnění testů je dosažení 600 bodů s hodnocením testů ve stupních 600-799, 800-999 a 1000 a výš. Podle absolvovaného stupně PAT a svého bodového zisku získá úspěšný absolvent testů ocenění v podobě barevného pásku WPA (v obdobě barevných pásů z bojových umění). Při dosažení výsledku nad 1000 bodů získá absovent navíc ještě zvláštní certifikát. Mezi nejúspěšnějšími absolventy PAT-1 najdeme např. Jasmin Ouschan, která v PAT-1 dosáhla již v roce 2005 famózního bodového zisku 1335 bodů, jimiž předstihla celou plejádu vynikajících mužských absolventů! Hohmann nebo Souquet ovšem své body získali v PAT-3, což se samozřejmě úplně jiná káva než PAT-1. Jako shoda okolností se může jevit, že právě v roce 2005, kdy pánové Hohmann a Souquet absolvovali své testy PAT-3, dosáhli oba ohromujících výsledků na nejprestižnějších turnajích v USA.

Pro získání práv zkušebního komisaře je nutné absolvovat speciální přípravu podle předpisu z větve PAT-Examiner. Je také možné získat certifikát PAT-Trainer, opět s předpsanou specíální trenérskou přípravou. Tyto aktivity svědčí o velmi systematickém pojetí celé iniciativy PAT.

Seznamy absoventů PAT obsahují tisíce jmen hráčů z celého světa (samozřejmě s největším podílem Evropanů). V seznamu zkušebních komisařů najdeme jistě víc než stovku jmen, z nichž velká většina má oprávnění pro stupeň PAT-1. Snad jediný Ralph Eckert má zkušební  oprávnění PAT-4, pro nějž snad ani neexistuje tištěná forma předpisu testů. Seznam trenérů s oprávněním PAT jsem neobjevil.

Zato se neustále rozrůstá škála dostupných metodických materiálů pro PAT. Eckert vydal další publikace z řady IPAT, které se věnují nácviku pro absolvování testů PAT. Také jsou k dispozici DVD s bohatým obrazovým materiálem k tématům PAT. Úplný výčet materiálů na téma PAT lze najít např. na www.lithoshop.eu, kde zjistíme, že PAT pronikl i do oblasti snookeru. Všechny uvedené materiály vycházejí pouze v německé a anglické verzi. Smůlu mají tím pádem ti, kteří umějí výhradně česky a telefonicky. Stále víc platí, že kdo nevládne alespoň angličtinou, je na vedlejší koleji. U materiálů PAT se asi nenajde nikdo, kdo by se věnoval jejich překladu do naší mateřštiny, dokud z toho nebude mít nějaký prospěch. Zda někdy taková situace nastane, je opravdu ve hvězdách. Bez účinné podpory svazu se toho podle mého soudu nedočkáme nikdy.

Pohled do dostupných jmenných seznamů PAT je pro české oko neradostný. Žádné české jméno jsem neobjevil ani mezi absoventy, natož abych našel nějakého českého komisaře. Pro naši poolovou veřejnost jakoby byl pojem PAT naprosto neznámou pevninou. To plně odpovídá přístupu vedení našeho poolu k otázkám jednotného systému výuky a tréningu poolu. V této oblasti se projevuje naprostý nezájem o jakoukoliv iniciativu ze strany našeho svazu. Nikdo od nás kromě několikahodinové instruktáže plošných rozhodčích před ME, konaných u nás, neabsolvoval certifikovaný kurs rozhodčích. Jen dva nebo tři lidé od nás absovovali kdysi v šeré minulosti jakési trenérské kurzy. Ostatní, kteří jsou ochotni poskytovat trenérské služby, jsou sami ryzí samouci, kteří si v lepším případě dodatečně opatřili zcela různorodé metodické materiály, které v tréningu s větší či menší důsledností využívají. Zda a kdy se dokážeme zapojit do celoevropského (a dnes snad už i celosvětového), metodicky naprosto zvládnutého systému PAT, bude zřejmě záviset výhradně na osobní iniciativě hráčů, kteří budou chtít vědět, jak na tom se svými schopnostni jsou. A také na těch, kteří budou ochotni pro věc českého poolu něco udělat a spáchájí si komisařské zkoušky, aby testy PAT mohly probíhat i u nás s českými komisaři. A nakonec na těch jedincích, kteří budou ochotni v zájmu kvality své trenérské práce absolvovat trenérské zkoušky, aby pak mohli jednotnou tréningovou metodiku šířit mezi naší perspektivní poolovou omladinou. Šance tu je, jen pro ni zatím nesmíme očekávat podporu ze strany svazu.

Na internetových stránkách pat-billiard.com se v průběhu roku 2009 objevily volně ke stažení dva soubory pdf s úplnou sadou testů pro stupeň PAT-1. Tato dvojice dokumentů jistě plně nenahrazuje oficiální brožuru PAT-1 s cca 70 stranami textů a schémat, je však naprosto dostatečným podkladem pro specifikaci obsahu testů na této úrovni. Trochu problematické na těchto dokumentech je jenom to, že zatím existují výhradně v německé verzi. V zájmu využití v našich podmínkách jsem se pokusil vytvořit českou souhrnnou formu tohoto dokumentu. K tomu jsem využil vlastních grafických nástrojů, vytvořených při přípravě dokumentu o mechanice poolových koulí. S překladem německých textů mi nezištně pomohl K.Walach. Dokument se mi podařilo realizovat v úspornější podobě, než má jejich předobraz, aniž by utrpěla jeho grafická kvalita. Proto jsem si mohl dovolit oba díly originálu shrnout do jediného společného souboru pdf, který zde pro zájemce uvádím.

PAT-1 - přehled testů

V roce 2010 byly uvolněny metodiky pro úrovně APAT1, 2 a 3. Z nich jsem za spolupráce s dobrovolníky zpracoval definiční popisy jednotlivých testů:

Popis APAT1

Popis APAT2

Popis APAT3

Z nich jsem zpracoval sešit pro automatizované vyhodnocení celého absolvovaného testu a průběžným výpočtem aktuálního souhrnného výsledku:

Vyhodnocení testu APAT1, 2, 3

Za vzhledově vydařený pokládám sešit pro grafické vyhodnocení účinnosti testu ve spojení s průběžným tréningem:

Graf vývoje testů APAT1

Graf vývoje testů APAT2

Graf vývoje testů APAT3

Snad nebude na závadu uvést důvody, pro které pokládám systém PAT nejen za unikátní příležitost pro objektivní srovnání technické zdatnosti jednotlivých hráčů, ale také za vynikající prostředek pro cílenou tréningovou práci. Byl jsem přítomen u stovek hodin tréningu hráčů. Vím dobře, jak obtížné je dosáhnout rozumné výtěžnosti z tréningu bez asistence trenéra. Hráč má vždycky sklony trénovat ty prvky své hry, které mu jdou nejlíp. Trenér naopak by měl dbát na to, aby hráč odstraňoval své největší slabiny. Když trenér chybí, absentuje i jeho potřebný tlak na zaměření tréningu.

Často je obtížné přesvědčit samotného hráče, v čem jsou jeho slabiny. Hráči mají občas tendenci podceňovat složky hry, které jim nejdou, s tím, že se bez nich taky obejdou. Když pak na ně narazí při skutečné hře, je zpravidla pozdě. Jak ale hráče přesvědčit, kam napřít svou tréningovou aktivitu? Domnívám se, že PAT může být oním nemilosrdným zrcadlem technické kvality hry. Systém testů PAT pokrývá velmi dobře technické základy poolové hry. Při poctivém absolvování testů PAT se dozvíme nejen svůj celkový bodový zisk, ale i bodový zisk v jednotlivých testech, který je přímo porovnáván s očekávaným výsledkem pro příslušnou kategorii. Tady už se obtížně okecává, že příslušnou disciplinu zvládáme dobře, když náš výsledek představuje pouhou polovinu očekávání. Usměrňující roli trenéra pro zaměření tréningu může s úspěchem zastat sám bodový výsledek našich vlastních testů. Kategorický příkaz dne totiž zní: "Makej na tom, co Ti jde nejhůř!". Tento zpětnovazební efekt pak může velmi příznivě ovlivnit strukturu tréningu hráče, směřující k vyvážené technické vybavenosti jeho hry. Jak známo, na hráče bez viditelných technických slabin se soupeřům špatně vymýšejí taktiky typu "tohle mu zahraju, to on neumí".