Zajímavé odkazy:

Zdroje dalšího poučení

Stránky PoolInfo se zaměřují do oblasti předpisů, metodiky soutěží i metodiky hry samotné. Oblast předpisů samozřejmě čerpá ze zdrojů, jimiž jsou na internetu oficiální stránky mezinárodních poolových orgánů. Mým autorským podílem v této oblasti jsou kompletní české překlady příslušných mezinárodních předpisů, případně přepracováné znění našich předpisů, jak je tomu v případě poolového soutěžního řádu. Tuto mou práci svaz přijal jako své oficiální dokumenty, takže příslušné texty na těchto stránkách mají platnost v plném svém rozsahu.
Metodika hry i metodika soutěží se snaží vyplnit určité informační vakuum na české poolové scéně. Metodikou hry se na internetu velmi zasvěceně zabývají desítky zdrojů s originálním obsahem, bohužel zatím vesměs v cizojazyčné podobě. Reprezentativní seznam internetových adres pro tuto oblast lze najít např. v rámci rubriky Internet Links na Illustrated Principles of Pool & Billiards (viz níže). V této oblasti vidím pole působnosti pro ty, kteří by českými překlady vybraných témat z internetových zdrojů obohatili nenasycenou českou poptávku.
Na stránkách PoolInfo zatím najdete z oblasti metodiky výhradně moje autorské texty. Podrobnější informace k tématům, popsaným v materiálu "Mechanika poolových koulí", lze s úspěchem hledat právě na výše zmíněných cizích stránkách. Pro oblast řízení soutěží jsem zatím na internetu (ani nikde jinde) nenašel žádný srovnatelný metodický zdroj a nemám se proto z příslušné rubriky těchto stránek kam odvolávat.
Spíš pro zpestření obsahu našich stránek uvádím některé materiály o historii poolu (jak z mezinárodního pohledu vzniku organizačních struktur poolu, tak v podobě výsledkového archivu domácích soutěží). Výsledkovou část opírám zejména o vlastní archiv, který vznikl jako přirozený vedlejší produkt datového zpracování soutěží, které od sezóny 2003 / 2004 pro svaz zajišťuji. Z datového archivu svazových stránek jsem převzal pouze ty části, které pocházejí z doby před zahájením mých služeb pro svaz. Vzhledem k tomu, že oba archivy vznikaly souběžně, měly by se základní výsledkové údaje v nich shodovat. Rozdíly by se měly týkat výhradně rozsahu a způsobu zveřejněných informací.

Některé zajímavé poolové adresy:

www.cmbs.cz oficiální stránky Českomoravského billiardového svazu
Aktuální zpravodajství; Kalendář polových akcí; Výsledkový servis; Diskusní fórum; Pravidla; Freeware .

www.epbf.com oficiální stránky European Pocket Billiard Federation
Members; History; Rules & Statutes; Instructor & Coaches; Sport Index; EuroTour .

www.wpa-pool.com oficiální stránky World Pool-Billiard Association
About WPA; World Rules; Players;WPA News .

www.engr.colostate.edu/~dga/pool Illustrated Principles of Pool & Billiards
Video Clips; Instructional Articles; FAQs; Internet Links .

www.easypooltutor.com Easy Pool Tutor Community
Down Load Lessons; Forums .

www.cuesporttv.com Streamový kanál pro kulečnhík
/blog /player